معرفی دکتر زهرا رضایی یزدی

دکتر زهرا رضایی یزدی، فوق تخصص روماتولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشند.